ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡിംഗ് : ഹെല്‍പ്പ് ഫയല്‍


വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ        click here
https://drive.google.com/open?id=0B4h7d6Q6kz7XX0d0Q19Sa2tBZDA

Back to TOP