ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Treasury Saving Bank Application form         പ്രിയ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ,

2017 ജനുവരി മുതല്‍ ട്രെഷറി സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട്‌ വഴി സാലറി മാറാന്‍ കഴിയൂ എന്ന വാര്‍ത്ത താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ആയതിനാല്‍ എത്രയും വേഗം സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട്‌ എടുക്കുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.
അപേക്ഷ ഫോം താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്ന് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്  

CLICK HERE FOR DOWNLOAD
Back to TOP